• Plads til protest?

  Udgivet den 22. december 2010 Michael Hedelain 1 kommentar

  I sommer deltog jeg i en fredelig aktion ved det svenske atomkraftværk Forsmark sammen med over 40 Greenpeace-aktivister. Jeg var med for at fotografere og dokumentere, hvordan det ville gå til, når 40 spandex-klædte aktivister forsøgte at komme over de to hegn, der skal fungere som atomkraftværkets sikkerhedsafspærring. Og jeg kunne observere, at ved hjælp af en gammel brandbil gik det faktisk overraskende let for aktivisterne at komme ind på området. Tre af aktivisterne nåede ovenikøbet op på taget af den ene reaktorbygning.

  Svensk politi reagerede ved at anholde alle deltagere i aktionen – selv dem der, som jeg, befandt sig på den offentligt tilgængelige parkeringsplads udenfor området. Tingsretten i Uppsala har i dag meddelt, at alle deltagere, der blev anholdt, dømmes for ulovlig indtrængen. Det er en dom, der tager hensyn til, at aktionen var fredelig og henledte opmærksomheden på den dårlige sikkerhed på atomkraftværket. Det er dog absurd, at skære alle deltagere over en kam og dømme personer, der aldrig har været inde på området.

  Under retsmødet i november varmede det i mit hjerte at høre alle aktivisternes personlige udlægning af begivenhederne og hver deres personlige motivation. Jeg blev bekræftet i min overbevisning om, at hver enkelt deltager var på stedet på grund af deres personlige tro på, at den dyre, farlige og unødvendige atomkraft kan og skal udfase hurtigst muligt og erstattes af vedvarende energikilder.

  Vi har alle udøvet vores demokratiske ret til at udtrykke os og sætte fokus på en bestemt politisk problemstilling. Derfor bør vi også dømmes som individer. Og jeg -- som alle andre medvirkende -- erkender vores egen personlige medvirken og står gerne til ansvar for den. Vi anker dommen.

  Se mine optagelser fra aktionen her:

 • Mærsk skandalen fortsætter

  Udgivet den 15. december 2010 Hanne Lyng Winter Ingen kommentarer

  Politiken har i den sidste uge kunne afsløre en lang række kritiske forhold på Mærsks produktionsplatforme.

  De leder for meget olie ud i Nordsøen, de advares internt når miljøfly er på vej og presset på rensningssystemerne er så stort, at de ikke ordentligt kan rense olien.

  Den sidste afsløring fra Politiken er at Mærsk presser de ansatte til at fuske med de prøver, der ellers skulle give et billede af hvor meget giftig olie Mærsk lukker direkte ud i Nordsøen , hjem for fisk, hajer og havpattedyr!
  Mærsk leder allerede ifølge Miljøstyrelsen for meget olie ud i Nordsøen.  340 tons i 2009, hvor Mærsk ifølge aftalen med de øvrige Nordsø lande ellers ”kun” burde lede 222 tons ud  – men denne i forvejen alt for høje udledning er måske alt for lavt sat!

  Hvis Politikens afsløringer i dag er standard procedure på alle Mærsks platforme i Nordsøen, så har vi virkelig et problem, og spørgsmålet må være, om vi med den sidste uges afsløringer overhovedet kan stole på at Mærsk vil det gode i denne sag.

  Det er vores havområder Mærsk sviner til, og det ser ud til at de i hvert fald i nogle tilfælde rent faktisk gør det med fuldt overlæg.

  Miljøminister Karen Ellemann må gribe ind med det samme! Forureningen må stoppe her, og hun må igangsætte en bagudrettet undersøgelse der viser hvor meget olie Mærsk reelt har ledt ud i Nordsøen i de forgangne år.

  Den eneste rigtige konsekvens af disse afsløringer må være en gennemgribende undersøgelse af Mærsks virke i Nordsøen og efterfølgende sanktioner.

 • Kemi i BRIO’s træ-tog

  Udgivet den 13. december 2010 Erik Albertsen Ingen kommentarer

  Greenpeace glæder sig over, at Brio nu åbenbart synes at der alligevel ikke skal findes skadelige kemikalier i deres legetøj. Brios’ respons til Tænk, som bragte oplysningerne til konsumenternes viden, var: ”Der skal ikke være skadelige stoffer i legetøj, men vi har fuld tillid til, at lovgiverne regulerer det. Og vores produkt er i overensstemmelse med loven”. Altså blot den sædvanlige: Vi overholder skam loven…

  Med hensyn til indholdet af flammehæmmeren TCEP, udtaler Shima Dobel fra den danske miljøstyrelse i forbindelse med offentliggørelsen af de for Brio pinlige resultater: ”TCEP er et stof, som efter vores mening ikke hører til i legetøj. Der findes andre flammehæmmere, man kan bruge. Og hvis man gerne vil flammehæmme en legetøjstunnel, burde man kunne finde en anden end TCEP”.

  Efter vores kommentarer tidligere i dag synes Brio nu, at fundet af giftige kemikalier i ét legesæt, er et legesæt for meget. Så må det være naturligt, at Brio straks tilbagekalder dette legesæt. Ellers må den eneste rimelige reaktion fra konsumenterne være: Drop Brio under juletræet, indtil videre dette år!

 • Legetøjstog fra Brio afsporet

  Udgivet den 13. december 2010 Erik Albertsen 1 kommentar

  Brio træ-togbane, skandinavisk kvalitet i naturlige og uskadelige materialer. Så bliver det ikke finere. Troede jeg, indtil Forbrugerrådets medie Tænk, med deres grundige laboratorie-analyser og skillen-alting-ad kan afsløre at kongen af trælegetøj er helt med på kemivognen, og fylder deres legetøj med blandt andet flammehæmmere og tjærestoffer.
  Kemikalierne kan skade evnen til at få børn (!) og kan være kræftfremkaldende.

  Hvordan forholder Brio sig til dette ?
  Brios’ hjemmeside holder man sig ikke tilbage med at fylde forbrugerne med tryghed: “Produkterne testes over længere tid i vores laboratorier”.
  Brios’ informationschef, Jessica Nyström, udtaler at “Der skal ikke være skadelige stoffer i legetøj, men vi har fuld tillid til, at lovgiverne regulerer det”.
  Imponerende at kunne udtale sig så meningsløst og selvmodsigende i bare én sætning. Skal der, eller skal der ikke være skadelige stoffer i Brios’ legetøj ?

  Fra man bliver opmærksom på et problem relateret til et bestemt kemisk stof, til der er gennemført forskning som påviser eksempelvis kræftfremkaldende egenskaber ved kemikaliet kan der gå meget lang tid.
  Før der er lovgivning på plads, som regulerer brugen af dette kemikalie, kan der gå endnu længere tid.

  I stedet for at tage børnenes sundhed alvorligt og vise sig som et ansvarligt firma, insisterer Brio på ynkeligste vis på deres ret til at bruge hormonforstyrrende og kræftfremkaldende kemikalier i deres legetøj.
  Man skulle jo nødigt hæve sig over laveste fællesnævner, og så længe det ikke er forbudt !

  Blandt computerproducenter har vi i de sidste 5 år set, hvordan nogle af verdens største spillere har ledt vejen for politikerne, og før lovgivningen krævede det udfaset brugen af en lang række skadelige stoffer fra deres apparater – og vundet markedsandele på det.
  Det er en trend, som fortsætter indenfor tøjbranchen, som inden længe formentlig vil begynde en omfattende omstilling af deres produktion til at være baseret på Ren Teknologi.

  Sådanne ændringer kræver at man er omstillingsparat og fremadskuende, men på det område er toget tilsyneladende kørt for Brio.

  Opdatering: Har flere gange forsøgt at lægge en henvisning til denne blog på Brios’ Facebook, men de fjerner den efter få minutter.
  Jeg anbefaler alle at gå ind på Brios’ Facebook, og spørge hvorfor man skulle give Brio-legetøj i julegave, og samtidig forgifte sin familie ? Eller hvad man nu har lyst til at spørge dem om…

 • Mærsk snyder!

  Udgivet den 12. december 2010 Hanne Lyng Winter Ingen kommentarer

  Af Politiken i dag fremgår det, at Mærsks produktionsplatforme i Nordsøen advares internt, inden der kommer miljøovervågningsfly. Advarslerne gør det angiveligt muligt at justere anlæggene, så blandt andet eventuelle ulovlige udledninger kan bringes ned eller standses. Advarslerne er ifølge Statens Luftfartsvæsen et brud på retningslinjerne.

  Dette er bare endnu en historie i rækken af Mærsks tydeligvis lemfældige omgang med havmiljøet og de love, der er sat i værk for at beskytte den. Med den ligegyldighed, Mærsk viser overfor miljøinspektion og udlederkrav for olie til Nordsøen, håber jeg virkelig, at miljøstyrelsens særbehandling af Mærsk stopper nu! Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at Mærsk har særstatus og kan få lov til at gøre som det passer dem med havmiljøet og fiskene som taberne.

  I 1962 fik A.P. Møller retten til at efterforske og udvinde råstoffer i den danske undergrund, og produktionen af olie startede i 1972. Det er mange år, at Mærsk har fået lov til at udvinde olie og gas fra vores undergrund uden de af den grund åbenbart mener, at de skal passe på det havmiljø, de agerer i. Det er helt uacceptabelt, at de ikke lever op til gældende miljøkrav og bare endnu et eksempel på, at olieudvinding og havbeskyttelse ikke går i spænd.

 • Greenpeace samler stadig underskrifter mod gifttransporten

  Udgivet den 10. december 2010 Erik Albertsen 2 kommentarer

  Er gifttransporten fra Australien ikke standset ? Nej, det er den ikke. Endnu !

  Miljøminister Karen Ellemann meddelte torsdag den 2. december, at transporten af 6.100 tons stærkt giftigt kemikalieaffald fra Australien til Danmark er sat i bero. “Der har været så meget utryghed både i offentligheden og fra politisk side, at jeg derfor ikke finder det rigtigt, at skibet skal afsejle nu”. Det står dog klippefast, at Greenpeace ikke falder til ro, før der er sat endeligt punktum for dette vanvittige projekt, hvor en af verdens farligste miljøgifte skal transporteres den halve jord rundt. 
Det står også klippefast, at sagen for Greenpeace ikke drejer sig om manglende vilje til at hjælpe på tværs af landegrænser eller kontinenter.

  Det er essentielt at holde fast i princippet om, at ekstremt giftige kemikalier skal behandles så tæt på kilden som muligt, og at hver region i verden er forpligtet til at opbygge en passende kapacitet til dette. 
Der findes idag teknologier, som kan destruere eksempelvis HCB affald betydeligt mere effektivt og renere end det man kan tilbyde på Kommune Kemi. Næste generations teknologi, kan man kalde det. 
I stedet for at tilbyde vores venner i Australien den nemme, kortsigtede eksportløsning, bør miljøministeren opfordre dem til at bruge deres lager af kemisk affald til kommercielt at fremme denne nye teknologi. Så kan Australien i fremtiden leve godt af at vise resten af verden hvordan man gør tingene optimalt.

  Så lad os fremme eksport af værdifuld viden – ikke affald.

  Greenpeace indsamler underskrifter i København

  Greenpeace i Aalborg samler underskrifter

 • Din underskrift på fortovet i Bruxelles

  Udgivet den 9. december 2010 Michael Hedelain Ingen kommentarer

  I dag har Greenpeace afleveret en million underskrifter for et stop for godkendelser af GMO-afgrøder i Europa, før de langsigtede konsekvenser er ordentligt undersøgt. Dan og jeg var med til overleveringen af underskrifterne til kommissær for sundhed og forbrugerpolitik John Dalli foran Berlaymont-bygningen, hvor vi også havde fået hjælp af den berømte fortovskunstner Kurt Wenner, der havde lavet et 380 kvadratmeter stort 3D-kunstværk, som vi lagde ud foran bygningen.

  Se denne video fra overleveringen:

 • COP 16 Videoblog: Jagten på det forsvundne EU

  Udgivet den 8. december 2010 Sune Scheller Ingen kommentarer

  Gennem korridorerne i FN går den vilde jagt på EU. Forhandlingerne i Cancun, Mexico, nærmer sig sin afslutning med kun tre dage tilbage af konferencen. Tiden er knap, hvis EU skal nå at vise lederskab. Men hvor er EU? Se Tove og min egen jagt på EU her:

 • 1 million siger stop!

  Udgivet den 8. december 2010 Dan Belusa Ingen kommentarer

  Jeg sidder på vej til Bruxelles for at være med til at aflevere det første borgerinitiativ til EU-kommissionen. Over 1 million EU-borgere fra hele Europa stiller krav om, at EU-kommissionen holder op med at godkende genmodificerede afgrøder (GMO) så længe der endnu ikke er styr på de langsigtede konsekvenser.

  Greenpeace og Avaaz står for overleveringen til EU-kommissionen af underskrifterne. Men det her er ikke Greenpeace’s eller Avaaz’s initiativ. Organisationernes har stået for registreringen og den efterfølgende fintælling. Men at vi på så kort tid er nået i mål med millionen skyldes alle de borgere der har skrevet under og sendt opfordringen videre.

  I Greenpeace i Danmark havde vi vores opmærksomhed dels på at få et dansk forbud mod BASF GMO-kartofel og dels på Nordsverige, hvor BASF igangsatte dyrkning af GMO-kartoffel. Konsekvensen af den priotering var, at da borgerinitiativets tæller nåede millionen i oktober, manglede vi stadig næsten 5000 danske underskrifter, for at opfylde kravet til borgerinitiativet om, at et repræsentativt antal personer fra et repræsentativt antal lande. Derfor satte vi fokus på problemet i en fælles slutspurt i Danmark.

  På en måned har der været ca. 8000-10000 danskere der skrev under på borgerinitiativet. Det var fantastisk. Opfordringen til at skrive under blev hurtigt lagt på forskellige hjemmesider; den var med i nyhedsmails fra kokke og virksomheder og især sendte underskriverne selv opfordringen videre i deres netværk. Når folk ringede til mig p.g.a. teknisk bøvl med linket til underskriftindsamlingen eller lignende, fik jeg ofte at vide at de havde fået opfordringen fra flere forskellige kanter.

  Tak for indsatsen. Kig med i morgen, hvor vi sender opfordringen videre til EU-kommissionen. Vi kan nemlig ikke lade være med at gøre lidt ekstra ud af det.

 • Miljøstyrelsen accepterer olieforurening

  Udgivet den 8. december 2010 Hanne Lyng Winter 2 kommentarer

  I Politikken i dag kan man læse at Mærsk de sidste par år udleder for meget olie med borevandet fra en række af deres produktionsplatforme i Nordsøen.

  Overskridelserne har ifølge Politiken været kendt i Miljøstyrelsen i flere år; uden at Miljøstyrelsen dog af den grund har grebet ind!

  Udledning af olieforurenet vand til Nordsøen fra de danske produktionsplatforme, har været et problem i mange år. Allerede i 2006 vedtog daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) en revideret offshore handlingsplan der skulle tage hånd om problemet, men status fra oktober i år viser desværre at der er langt endnu. De samlede danske produktionsplatforme udleder stadig alt for meget. Helt præcist 340 tons olie årligt, hvor niveauet burde være 222 tons hvis Danmark levede op til sine forpligtigelser!

  Det er dybt foruroligende og en hån imod miljøet, at Mærsk gentagne gange har overskredet grænseværdien for olie i produktionsvandet fra deres produktionsplatforme i Nordsøen, grænseværdien på 30 milligram olie per liter udledt vand er jo ikke indført for sjov, men fordi olie er giftigt for havmiljøet og de dyr der lever der!

  Også Danmarks Miljøundersøgelser kender til problematikken, og skrev allerede tilbage i 2009 at udledningen af olie til Nordsøen fra danske produktionsplatforme var steget med 49 % mellem 2001 og 2007, samt at olieforurening er dødsårsag for langt de fleste døde fugle, der indsamles langs danske kyster

  Der har i den grad været en laissez-faire tilgang til det her problem fra miljøstyrelsens side. At miljøstyrelsen ikke skrider ind overfor et tydeligt miljøproblem finder jeg meget bekymrende. Mærsk er åbenbart fredet i klasse A, og kan gøre som det passer dem med havmiljøet som taber. Dette bekræftede Kontorchef i Miljøstyrrelsen Juliane Albjerg, da også nærmest overfor ingeniøren i oktober i år, hvor hun siger at overskridelserne ikke har haft konsekvenser.
  Mærsk skal leve op til deres miljøansvar, og det ansvar har de svigtet groft. Miljøstyrelsen skal ligeledes ikke lade stå til, og det er derfor også helt uacceptabelt, at Miljøstyrelsen i flere år ikke har skredet ind overfor Mærsk. Skiftende miljøministre, nu Karen Ellemann (V), har tilsyneladende også misforstået, at det er deres fornemmeste opgave som miljøminister at beskytte miljøet – ikke Mærsk.

  Det er ikke i orden, at man tillader, at Mærsk systematisk overskrider grænseværdien for olieindhold i deres udledninger i nogle af Danmarks vigtigste fiskeområder i Nordsøen og dermed undergraver lovgivning og miljøkrav!