• Kunstigt åndedræt fra EU’s stats- og regeringsledere

  Udgivet den 29. oktober 2010 Jan Søndergård 1 kommentar

  Det netop afsluttede EU-topmøde var EU’s stats- og regeringslederes sidste chance for at puste nyt liv i de internationale klimaforhandlinger før COP 16, der løbes igang i Mexico om en lille måned. Men chancen lod de stort set forpasse.

  Efter det mislykkede klimatopmøde i København i december sidste år var løftet fra EU’s stats- og regeringslederne på deres første møde i 2010 ellers, at nu ville EU tilføre den internationale forhandlingsproces ny dynamik. Den har desværre været uhyre svær at få øje på.

  Til trods for, at EU-kommissionen i maj afleverede en rapport – i form af en såkaldt meddelelse, der giver overbevisende gode klima– og samfundsøkonomiske argumenter for, at EU hurtigst muligt skal hæve sit klimamål fra nuværende 20 pct. reduktion til 30 pct. i 2020, er man endnu ikke engang i nærheden af at kunne træffe nogen beslutning. En sådan beslutning havde ellers med garanti skabt ny dynamik i de internationale klimaforhandlinger. Men nu må de fattige lande, som i øvrigt er dem der rammest hårdest af klimaforandringerne, nøjes med, at EU’s stats- og regeringsledere vender tilbage til spørgsmålet i marts næste år.

  Og hvad med de finansielle løfter – blandt andet de 100 mia. dollars årligt i 2020, som de rige lande stillede i udsigt i klimastøtte til de fattige lande i erklæringen fra klimatopmødet i december sidste år -The Copenhagen Accord? Ja udover de 2,4 mia. euro årligt i perioden 2010-2012, som EU’s stats- og regeringsledere forpligtede sig til at yde som ”opstarts” klimastøtte under COP15 – og hvor det stadig er diskutabelt, om det som lovet er nye og ekstra penge – så har det forløbne år og heller ikke det netop afsluttede stats- og regeringsleder møde bragt EU tættere på at forpligte sig konkret på en langsigtet klimastøtte til de fattige lande i perioden 2012-2020.

  Den ny dynamik, som EU’s stats- og regeringsledere forpligtede sig til at tilføre de internationale klimaforhandlinger efter sammenbruddet i Købehavn sidste år, er aldrig blevet til noget. EU har nemlig ikke kunnet enes om konkrete nye beslutninger, som bereder vejen for afgørende fremskridt på det nært forestående klimatopmøde i Cancun.

  Eneste lille lys i mørket er, at EU’s stats- og regeringsledere i deres rådskonklusioner fra mødet i går og i dag, ”støtter” EU’s miljøministres beslutning fra tidligere i denne måned. Her udtrykker man vilje til at overveje en anden forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen. En videreførelse af Kyotoprotokollen betragtes af gode grunde, som meget vigtig for de fattige lande.

  At udtrykke vilje til at videreføre Kyotoprotokollen, fortjener imidlertid ikke at blive betegnet som at tilføre ny dynamik, men må desværre nok nærmere vurderes som at tilføre forhandlingerne en smule kunstigt åndedræt.

 • Flot, at fødevareministeren står fast i sag om Bisphenol A

  Udgivet den 28. oktober 2010 Erik Albertsen Ingen kommentarer

  Det er ikke kun fiskepolitikken, Henrik Høegh har styr på idag. Han kunne også på et samråd i dag bekræfte, at han har tillid til DTU Fødevareinstituttets gennemgang af tilgængelig, videnskabelig forskning vedrørende stoffet Bisphenol A’s mulige påvirkning af nervesystemet. Udsættelse for Bisphenol A hos spædbørn mistænkes for at kunne føre til forringet indlæringsevne, og stoffet kan blandt andet vandre fra materialet i en plastiksutteflaske ud i mælken.

  Nye forskningsresultater peger på, at Bisphenol A kan medfører skader, selv ved indtagelse af mængder langt under EU’s nuværende grænseværdi. Det er rigtigt positivt, at ministeren har valgt at basere sin beslutning om at rioritere spædbørns sundhed højere end industriens ønske om frihed på et videnskabeligt grundlag. I grunden er det vel næppe det vanskeligste valg en fødevareminister kan træffe og vi håber, han fortsætter på den måde.

 • Det ulovlige fiskeri fortsætter i Kattegat

  Udgivet den 28. oktober 2010 Hanne Lyng Winter 2 kommentarer

  Endnu en piratfisker er fanget i det totalfredede område af Kattegat. Og det er ikke første gang en fisker tages med trawlet ude i det ellers totalfrede område. Både myndigheder og Greenpeace har ved flere lejligheder vist, at fiskerne på ingen måde respektere fredningen.

  En dykker fra Greenpeace opfordrer til at beskytte havet

  Det er simpelthen ufatteligt, at fiskerne tænker så kortsigtet. Igen og igen fanges de i ikke at respektere havets natur. Området er beskyttet for at redde den truede Kattegat-torsk, der er ved helt at forsvinde fra Kattegat. Med det fortsatte piratfiskeri er fiskerne direkte medskyldige i, at torskebestanden i Kattegat måske aldrig kommer tilbage.

  Heldigvis har fødevareminister Henrik Høegh reageret promte i denne sag og frataget piratfiskeren retten til at fiske i en måned og samtidig frataget ham en del af sin kvote. Det er den skrappe kurs, vi skal se fra en fiskeriminister. Det er virkelig godt at se, at Henrik Høegh ikke bare fiskernes minister men i denne sag også havets og fiskernes minister – bliv ved med det!

 • Cairns lange næse i Grønland

  Udgivet den 26. oktober 2010 Jon Burgwald 1 kommentar

  Da Cairn Energy tidligere i år fandt spor af gas og olie i Grønlands undergrund, kunne virksomheden ikke dy sig for at puste fundet op i medierne.

  I dag indrømmer Cairn imidlertid, at boringerne i Grønland denne sommer slet ikke har leveret det, som selskabet håbede på. Cairn har nemlig reelt set ikke fundet noget, man ikke kunne finde med en boring i de fleste danske baghaver.

  Hvad Cairn imidlertid har opnået er at spille hasard med det sårbare arktiske miljø og de dyr og mennesker, der er afhængige af området.

  Efter at selskabet nu har brugt en mindre formue og ikke har fundet noget af værdi, er det på tide, at virksomhedens ledelse besinder sig. Et reelt fund ville ikke retfærdiggøre Cairn’s boringer, for de burde aldrig have fundet sted til, men med dagens melding må enhver da stille sig selv spørgsmålet, om det mon ikke er ved at være på tide at tage ved lære af erfaringerne, der indtil videre har været yderst dyrekøbte for Cairns aktionærer -  ikke mindst i morges hvor  selskabets aktier faldt med næsten 5 % på Børsen i London.

  Hvis boringerne fortsætter næste sommer, risikerer vi desuden, at erfaringerne også bliver en dyrekøbt affære for det grønlandske dyreliv og de lokale fiskere.

  Havene omkring Grønland kan ikke klare en ulykke, som den vi har set i den Mexicanske Golf, og vores klima kan ikke tåle, at man bliver ved med at lede efter og afbrænde nye, fossile brændsler.

  Det er nu, Grønland skal sige nej til den beskidte olie og ja til vedvarende energi – ligesom resten af verdens regeringer.

  Læs mere om Greenpeaces protester imod Cairn her!

 • Ny guide til mere grøn elektronik

  Udgivet den 26. oktober 2010 Erik Albertsen 5 kommentarer

  Så er Greenpeaces Guide to Greener Electronics igen frisk på gaden, og endnu engang er det “vores” to nordiske virksomheder Nokia og Sony-Ericsson, der løber med første- og andenpladsen. Superflot.

  I Greenpeace lægger vi vægt på, at har man evnerne har man også forpligtelsen. Sony-Ericsson er begyndt aktivt at arbejde på at få gennemført stramninger på kemikalieområdet i EU, og det giver vi point for i guiden. Ligeledes taler Nokias direktør nu åbent om, at de industrialiserede lande bør hæve målet for reduktion af CO2 fra 20% til 30% i 2020, og også det giver point.

  Greenpeace-aktivister uden for Phillips hovedkontor i København, Danmark, tilbage i 2008.

  For et par år siden fik europas største elektronikvirksomhed, Philips, Greenpeace på nakken. Der blev gennemført aktioner flere steder i verden, og der blev holdt en lang række møder med ledelsen i Philips. Idag har virksomheden lanceret verdens første TV helt fri for PVC-plastik og bromerede flammehæmmere, og vil ved udgangen af 2010 have fjernet disse stoffer fra samtlige deres produkter. Det er noget som batter, og gør det velfortjent at firmaet nu rangerer nummer tre på Greenpeaces Guide to Greener Electronics.

  I  bunden af guiden finder vi blandt andet Microsoft og Toshiba. To firmaer, som først lovede guld og grønne skove, men som tilsyneladende glemte at planlægge hvordan de store ord skulle omsættes til målbare resultater. De har nu begge overskredet deres egen deadline for udfasningen af en række giftige kemikalier i apparaterne, og er røget helt ned i bunden af guiden. 
I en branche med så hård konkurrence skal man ikke gå langsomt, så bliver man bare overhalet.

 • Start energirevolutionen nu!

  Udgivet den 15. oktober 2010 Tarjei Haaland Ingen kommentarer

  Klimakommissionens rapport fortjener stor ros for, at den anbefaler, at et Danmark uafhængigt af fossile brændsler skal realiseres ved at vores energisystem omstilles til 100 % vedvarende energi inden 2050. Med andre ord en omstilling uden brug af uacceptable, ikke-bæredygtige teknologier som atomkraft og kulkraft med CCS (CO2-fangst og -lagring) – og uden inddragelse af kreditter.

  Klimakommissionens langsigtede mål er helt i tråd med den danske befolknings ønsker. En ny opinionsundersøgelse lavet af TNS Gallup for Greenpeace viser, at 87 % af befolkningen er enig eller overvejende enig i, at vi skal omstille det danske energisystem til 100 % vedvarende energi inden 2050.

  Den energirevolution som Klimakommissionen nu lægger op til, står imidlertid i skarp kontrast til den kulsorte klima- og energipolitik, som regeringen har ført i de seneste ni år. En politik, som netop overvejende har været baseret på køb af kreditter fra udlandet i stedet for hjemlige reduktioner. I regeringens allokeringsplan, der beskriver, hvordan man vil opfylde målet om 21 procent reduktion i 2008-12, udgjorde kreditter således 68 % af de 13 mio. tons årligt, der manglede (mankoen) for at nå målet. De seneste 2 års hjemlige reduktioner skyldes den økonomiske nedtur – ikke en målrettet indsats fra regeringen.

  Regeringen er allerede få dage efter på kollisionskurs med Klimakommissionen vedrørende CCS. Lykke Friis har udtalt, at hun ikke vil udelukke CCS på forhånd, og statsministeren sagde i folketingets åbningstale bl.a., at ”muligheden for at fjerne CO2 fra kul” kan vise sig attraktiv. Et kulkraftværk med CCS betyder ikke blot fortsat afhængighed af kul – men op til 30 % mere kul for samme elproduktion.

  Spørgsmålet er, om regeringen reelt ønsker en omstilling til 100 % vedvarende energi – den omstilling, som Klimakommissionen siger skal starte nu, hvis man vil den. Oppositionen siger, at de vil. Og et stort flertal i befolkningen bakker op.

  Nu skal ærmerne smøges op. Der er brug for roadmaps, investeringsplaner og virkemidler, der på én gang igangsætter den mere langsigtede omstillingen til 100 % vedvarende energi og samtidig på hjemmebane opfylder det ambitiøse klimamål i 2020 – mindst 40 % reduktion af drivhusgas-udslippet i forhold til 1990 – som er Danmarks bidrag, hvis 2 graders-målet skal kunne nås med rimeligt sandsynlighed.

 • Få nu piratfiskerne væk fra havet!

  Udgivet den 13. oktober 2010 Hanne Lyng Winter 4 kommentarer

  I august kunne Greenpeace afsløre omfattende ulovligt fiskeri i et ellers totalfredet område af Kattegat.

  På et samråd i folketingets miljøudvalg i dag skulle fødevareminister Henrik Høegh redegøre for hvad han vil stille op med piratfiskerne og hvad han vil gøre for at stoppe piratfiskeriet.

  På samrådet kunne fødevareministeren oplyse at:

  • ikke mindre end 23 gange fra den 13 – 30. september i år har et dansk fiskefartøj sejlet med en hastighed der indikere at der trawlfiskes inde i det ellers totalfredede område
  • myndighederne har ekstra fokus på mere end 30 fartøjer i Kattegat, grundet ”mystisk” adfærd
  • myndighederne også før Greenpeace afsløringerne i august var klar over at der var problemer med ulovligt fiskeri i området

  Derudover tog den svenske kystvagt den 30. august et dansk fiskefartøj inde i området i formodet ulovligt fiskeri.

  Der er altså meget der tyder på, at fiskerne endnu ikke har forstået at området altså er fredet for fiskeri!

  Fødevareministeren sagde på samrådet i dag, hvad han også tidligere har sagt. At ulovligt fiskeri er uacceptabelt og at hvis det ikke stopper nu, så må piratfiskerne fratages retten til at fiske i kortere eller længere perioder.

  Hvor meget der skal til før disse sanktioner træder i kraft kom ministeren dog ikke nærmere ikke ind på. Det er en skam.  Piratfiskerne skal efter min mening simpelthen væk fra havet, og kun ved at handle nu, kan ministeren gøre sig noget håb om at det ulovlige fiskeri stopper.

  Det er ingen hemmelighed, at Kattegat-torsken er truet på sin eksistens primært på grund af fiskeri! Fiskerne vil gerne skyde skylden på miljøforhold, men det er simpelthen ikke andet end en dårlig undskyldning.

  Øresund grænser lige op til Kattegat. Torsken i Øresund har det meget bedre end den i Kattegat. Faktisk viser de officielle landingsstatstikker at produktiviteten er 100 gange højere i Øresund end i Kattegat – en rapport fra maj i år er meget klar i sin konklusion om hvorfor det ser sådan ud: Det er fordi der ikke har været trawlet i Øresund siden 1932.

  Altså, ikke nok med at fiskerne ikke kan overholde reglerne, men også den fangstmetode de benytter – trawling – er skyld i at fiskebestandene går tilbage.

  Så kære Henrik Høegh – stop det ulovlige fiskeri, men for at få et sundt og produktivt hav bliver du simpelthen nødt til at gå videre end det.

  De danske havområder må også beskyttes imod overfiskeri og ødelæggende fangstmetoder som f.eks. bundtrawl. Samtidig må der oprettes flere områder på havet, der helt er fritaget for alle former for fiskeri – helt som vi har beskyttede områder på landjorden.

 • Gør fiskerne som det passer dem?

  Udgivet den 12. oktober 2010 Hanne Lyng Winter Ingen kommentarer

  I august kunne Greenpeace afsløre, at fiskere fra Gilleleje systematisk fiskede i et ellers totalfredet område i Kattegat. Afsløringen fik Fødevareminister Henrik Høgh op af stolen, og han har efterfølgende, i samarbejde med de svenske myndigheder, intensiveret overvågningen af området.

  Området er fredet for at beskytte den truede Kattegattorsk.

  I morgen skal Fødevareminister Henrik Høegh og Miljøminister Karen Ellemann til åbent samråd i Folketingets Miljøudvalg og svare på, hvad de vil gøre for at beskytte naturen i havet, og de dyr der lever der imod fiskeri.

  Danmark står nemlig foran at skulle beskytte en række naturområder på havet imod bl.a. ødelæggende fiskeri. Det er naturområder, eller Natura 2000-områder, som de også hedder, der skal beskyttes, fordi der lever marsvin, er boblerev, sandbanker eller stenrev. Altså helt unik natur – en natur, der ifølge Danmarks Miljøundersøgelser faktisk ikke har det særlig godt, og som derfor virkelig trænger til beskyttelse.

  Når der indføres fiskerirestriktioner i disse områder for at skåne den sårbare natur, og de dyr der lever der, har fiskerne så tænkt sig at overholde de regler? Og hvordan har myndighederne tænkt sig at kontrollere, om reglerne overhovedet overholdes, når nogle fiskere tydeligvis ikke vil tage vare på naturen og fiskene i havet?

  Det er ingen hemmelighed, at fiskerne er imod det totalfredede område i Kattegat.  Er det mon derfor, nogle fiskere ikke respekterer fredningen?

  Fiskerne er også af den opfattelse, at ”fiskeriet skal kunne fortsætte uændret, selv om områder udpeges til Natura 2000 områder

  Hvis dette er deres holdning, kan vi så regne med, at de vil overholde de adgangsbegrænsninger, der kommer i disse naturområder? Restriktioner der forhåbentlig vil sikre, at stenrev ikke ødelægges, eller at marsvin drukner i fiskenet?

  Det håber jeg, at vi kan regne med.  Ellers må de fiskere, der ikke kan finde ud af at passe på vores fælles natur og de dyr der lever der, simpelthen straffes hårdere, end tilfældet er i dag. Det kunne fx være ved at fratage dem fiskerirettighederne i kortere eller længere perioder.

 • I Aalborg vil de have vedvarende energi

  Udgivet den 10. oktober 2010 Sune Scheller Ingen kommentarer

  Jeg er i dag taget en tur til Aalborg, for i fællesskab med Greenpeaces lokale frivillig-gruppe, Studenterhuset og Chill i Parken at holde en klimavenlig Global Work Party. Det er den 10. oktober 2010 – 10.10.10 – dagen hvor mennesker verden over gør et indspark for at stabilisere de hastigt fremskridende klimaforandringer. Men det er ikke kun du og jeg, der skal gøre noget.

  I Aalborg startede vi dagen ud med en klimavenlig brunch. Anne Læsø har bikset en vegetarisk og lækker brunch sammen, som de fremmødte nyder til DJ-teamet Chill i Parken i efterårssolen foran Budolfi Kirke. En god inspiration til, hvordan man i hverdagen kan minimere sin egen klimabelastning.

  Men der skal mere til. Vi skal af med fossile brændsler, og have omstillet vores energisystem til vedvarende energi. Det skal politikerne sørge for, og det har de skulle længe, men klima- og miljøpolitik har haft trænge kår det seneste årti. Derfor samlede de fremmødte sig i Aalborg med en klar besked til Lars Løkke Rasmussen: ”100% vedvarende energi”.

  © Greenpeace / Mathies Brinkmann Jespersen

  Efterfølgende er der film på programmet. De fremmødte sidder i skrivende stund, og ser filmen The Age of Stupid. Filmen viser fremtidens syn på vores tid, hvis vi ikke stopper klimaforandringerne i tide. ’Business as usual’ vil føre til katastrofale klimaforandringer inden for en overskuelig fremtid, og vi ved det udmærket godt, så hvorfor gør vi ikke noget for at ændre det? Det spørgsmål forsøger hovedpersonen i filmen at forstå. Er du, Lars Løkke Rasmussen, en statsleder i den tidsalder, som fremtiden vil kalde ’The Age of Stupid’, eller har du tænkt dig at gøre noget ved det?

  En frivillig fra Greenpeace fortæller en forbipasserende på Storetov i Aarhus, hvordan det at plante et træ optager CO2 fra atmosfæren. © Greenpeace / Uggi Kaldan

  I Aarhus og København har de frivillige fra Greenpeace også været på gaden. I begge byer har forbipasserende, på henholdsvis Storetorv og Kongens Nytorv, haft muligheden for at bede regeringen om at udfase brugen af fossile brændsler, og begynde overgangen til vedvarende energi. Samtidig har de haft muligheden for at plante et træ. Træer optager CO2 fra atmosfæren, og dermed en vigtig brik i klimapuslespillet. Desværre fældes der for mange træer. Omkring 20 procent af udledningen af drivhusgasser på globalt plan stammer fra fældning af verdens skove.

  Du kan se mere om, hvad der er sket jorden rundt på www.350.org.

  Du kan se flere billeder fra alle tre byer på vores flickr side.

 • Danmark har et ansvar for tunen

  Udgivet den 8. oktober 2010 Hanne Lyng Winter Ingen kommentarer

  Den blåfinnede tun i Middelhavet har i årevis været på randen af kollaps. Kvoterne har simpelthen været langt højere end bestanden kunne klare og derudover har der været et omfattende ulovligt fiskeri.

  Danmark er som medlem af EU, og som medspiller i EU’s førte fiskeripolitik, direkte medansvarlig for den blåfinnede tuns deroute og dermed også medansvarlig for at vende denne udvikling i fremtiden. Derfor må fødevareminister Henrik Høegh i arbejdstøjet og overbevise sine europæiske kolleger om at kvoterne på blåfinnet un i Middelhavet skal sænkes og tunens gydeområder beskyttes.

  I dag afsluttes et møde i Madrid, der har stor betydning for den blåfinnede tun. Her har videnskabsfolk i mange dage siddet og diskuteret, hvor mange tun der kan fanges af den atlantiske bestand af blåfinnede tun for at bestanden kan genopbygges.

  Det er den regionale fiskeriorganisation ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas), der bestemmer kvoterne for den blåfinnede tun i Middelhavet, men de resultater der er kommet fra mødet i Madrid bør få stor indflydelse på hvad man bestemmer sig for i ICCAT at der må fanges.

  EU – og dermed også Danmark – er medlem af ICCAT og samtidig det medlem af ICCAT der har den største andel af kvoten. Derfor har EU, og Danmark, også et meget stort ansvar for at tunen forvaltes fornuftigt.

  Forskerne i Madrid er blandt andet kommet frem til at hvis kvoten bliver på 6000 tons, så er der 66 % chance for, at bestanden er genopbygget i 2020, men da EU har som overordnet mål at fiskebestande er genopbygget inden 2015 er en genopbygning inden 2020 ikke god nok.

  I Madrid identificerede forskerne også 6 områder i Middelhavet hvor tunen gyder. For at redde tunfiskebestanden, der er faldet til kun at være 15 % af hvad den var for 40 år siden, er det også bydende nødvendigt at disse gydeområder beskyttes.

  Den nuværende kvote for blåfinnet tun er på 13.500 ton. EU, og dermed fødevareminister Henrik Høeg, må arbejde for at denne kvote reduceret markant og at tunens gydeområder beskyttes. Kun på den måde kan bestanden blive genopbygget – det vil ikke bare være til gavn for økosystem og biodiversitet men også klædeligt for EU at forsøge at leve op til egne satte målsætninger.

  Læs Greenpeace internationale pressemeddelelse om mødet i Madrid